DVADESET PET GODINA MARULIĆEVIH DANA (1991-2015)

Književni krug Split – MARVLIANVM 
Centar za proučavanje Marka Marulića
     i njegova humanističkoga kruga
Ispod ure 3, HR – 21000 Split
marulianum.split@gmail.com

Kao što je humanizam vidio u antici idealno razdoblje, u njoj nalazio uzor i poticaje, tako je u naše doba humanističko-renesansna kultura možda najpoticajniji dio povijesnih kompleksa kojima smo baštinici. Važno mjesto u renesansnoj kulturi zauzima književnost, a upravo zahvaljujući svojoj bogatoj humanističko-renesansnoj književnosti Hrvatska se već od 15. stoljeća u punoj mjeri uključuje u kulturne tokove europskoga novojekovlja. Središnja osobnost hrvatske književnosti 15. i 16. stoljeća po općem je sudu Marko Marulić (Split, 1450 – Split, 1524), nacionalni klasik i humanist europskog domašaja, pisac čija su djela tijekom 16, 17. i 18. st. tiskana, čitana i prevođena od Lisabona do Praga, od Rima do Londona. Zbog njegove važnosti u nacionalnoj književnoj tradiciji, Maruliću su potomci u 19. st. dali počasni naslov “otac umjetnoga pjesništva u Hrvata”, a zatim i “otac naše lijepe knjige”, “otac hrvatske književnosti”.

Urednistvo SDMM_1996
Sastanak Uredništva Sabranih djela Marka Marulića 1996.
(Kruno Prijatelj, Nenad Cambi, Rafo Bogišić, Nedjeljka Paro, Darko Novaković, Mirko Tomasović, Ivo Frangeš, Branimir Glavičić, Bratislav Lučin, Branko Jozić)

Zamisao o Marulićevim danima kao kulturnoj i znanstvenoj priredbi posvećenoj baštini oca hrvatske književnosti nastala je 1990. u suradnji Književnoga kruga Split i tadašnjega Radničkog sveučilišta “Đuro Salaj”; pridružili su im se Društvo prijatelja kulturne baštine, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, Društvo hrvatskih književnika te Hrvatsko narodno kazalište u Splitu (već od prvih Marulićevih dana, 1991, redovito se održava i istoimeni festival hrvatske drame). Središnji je organizator znanstvenoga, književnog i izdavačkog programa Književni krug, a od 1996. nadalje Marulianum, marulološki centar koji djeluje u njegovu okrilju. Prigodimice se u program uključuju i druge ustanove.

Ovdje se donosi podsjetnik na najvažnije događaje na Marulićevim danima (cjeloviti programi i uopće obilje marulićevske građe mogu se vidjeti na mrežnom sjedištu Marulianuma).

1. Otvorenje MD_1996
Svečano otvorenje Marulićevih dana i polaganje vijenca na Marulićev spomenik 1996. godine

2. Polaganje vijenca_1996

 

COLLOQVIVM MARVLIANVM

Središnji dio Marulićevih dana od samog početka čine međunarodni znanstveni skupovi. Na njima je dosad sudjelovalo oko 160 stručnjaka, od kojih pedesetak iz inozemstva (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Francuska, Italija, Kanada, Litva, Njemačka, Mađarska, Poljska, SAD, Španjolska, Vatikan, Velika Britanija).

Pano_1                      Pano 1_2

Na Marulićevim danima javnosti je predstavljen niz kapitalnih otkrića, među kojima prvo mjesto zauzimaju dotad nepoznati Marulićevi tekstovi: pisma na latinskom i talijanskom (M. Milošević, 1991), latinski Životopis sv. Jeronima (D. Novaković, 1994), glasgowski stihovi (D. Novaković, 1997), komentari uz Katulove pjesme u trogirskom kodesu Petronija (B. Lučin, 2005), itd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA  scan0001   Glasgow_2               In epigrammata_01              Trogir_Petronije

Okruženje Marulićevih dana bilo je ferment za nastanak znanstvenih radova i knjiga domaćih i inozemnih znalaca te za nove prijevode Marulićevih djela na strane jezike. Spomenimo samo nekoliko auktorskih i prevoditeljskih imena: Charles Béné, Luciana Borsetto, Branimir Glavičić, Francisco Javier Juez Gálvez, István Lökös, Mladen Parlov, Franz Posset, Mirko Tomasović, itd.

cm 10001    1998    1998-3   1999   pano_20001 1996    1998-2   MM_esp  Judit_fr   Giuditta   Judita_magjar    Suzana_magjar     Iter_korica_3     1999-2     Reader      Pano 2_3

Od 2007. Marulićevi dani postupno šire svoj obuhvat i na druge teme hrvatske humanističko-renesansne književnosti (epistolografija, pjesmarice 15. i 16. st., knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi, antička baština u renesansnim tekstovima, itd.). Otkrivaju se, objavljuju i proučavaju djela Ilije Crijevića, Paladija Fuska, Nikole Gučetića, Nikole Modruškoga, Antuna i Mihovila Vrančića, Marulićeva učitelja Tidea Acciarinija i drugih. No Marulić, kao središnja osobnost hrvatske književnosti 15. i 16. st., i dalje ostaje nezaobilaznom temom travanjskih susreta.

Osvrćući se na protekle godine, obilježavajući srebrni jubilej Marulićevih dana, poželimo im samo jedno: da se uspješno nastave i ubuduće. A ovogodišnjim, dvadeset petim Marulićevim danima uputimo drevnu želju za sretan početak: Q.B.F.F.F.Q.S.!

1. Znanstveni skup_1997

Dio sudionika znanstvenog skupa 1997: Nikica Kolumbić, Charles Béné, Darko Novaković, Cvijeta Pavlović, Mirko Tomasović, Ivo Frangeš, Neven Jovanović, Luciana Borsetto

2. Znanstveni skup_1998

Dio sudionika znanstvenog skupa 1998: Franz Leschinkohl, István Lökös, Mirko Tomasović, Charles Béné, Ivo Frangeš, Branimir Glavičić

 

SUDIONICI ZNANSTVENIH SKUPOVA NA MARULIĆEVIM DANIMA 1991-2015.

Babić, Ivo (Trogir)
Barbarić, Vuk-Tadija (Zagreb)
Batušić, Nikola (Zagreb)
Béné, Charles (Grenoble, Francuska)
Benić, Mislav (Zagreb)
Benvin, Anton (Rim, Italija)
Bezić-Božanić, Nevenka (Split)
Blasina Miseri, Antonia (Gorizia, Italija)
Bodrožić, Ivan (Split)
Bogdan, Tomislav (Zagreb)
Bogišić, Rafo (Zagreb)
Bogner-Šaban, Antonija (Zagreb)
Bogutovac, Dubravka (Zagreb)
Borsetto, Luciana (Padova, Italija)
Botica, Stipe (Zagreb)
Bozanić, Josip (Zagreb)
Bratičević, Irena (Zagreb)
Bratulić, Josip (Zagreb)
Brezak-Stamać, Dubravka (Zagreb)
Bubrin, Vladimir (Toronto, Kanada)
Budor, Karlo (Zagreb)
Buzzi, Franco (Milano, Italija)
Cattaneo, Ruggero (Milano, Italija)
Clarke, Andrea (London, Velika Britanija)
Cooper, Henry R., Jr. (Bloomington, Indiana, SAD)
Čupković, Gordana (Zadar)
Delbianco, Valnea (Pula)
Demicheli, Dino (Zagreb)
Demo, Šime (Zagreb)
Dunn-Lardeau, Brenda (Montreal, Kanada)
Duplančić, Arsen (Split)
Erdmann, Elisabeth von (Bamberg, Njemačka)
Fališevac, Dunja (Zagreb)
Ferluga-Petronio, Fedora (Trst, Italija)
Fisković, Cvito (Split)
Fisković, Igor (Zagreb)
Frangeš, Ivo (Zagreb)
Fuček, Ivan (Rim, Italija)
Ganza, Herci (Split)
Gardenal, Gianna (Padova, Italija)
Glavičić, Branimir (Zadar)
Golub, Ivan (Zagreb)
Gönz Moačanin, Klara (Zagreb)
Grba, Milan (London, Velika Britanija)
Grgić, Iva (Zagreb)
Grmača, Dolores (Zagreb)
Grubišić, Vinko (Waterloo, Kanada)
Gudelj, Jasenka (Zagreb)
Horvat, Marijana (Zagreb)
Hrbud, Natali (Zagreb)
Ilić, Luka (Mainz)
Ivović, Sandra (Split)
Jacobone, Pasquale (Rim, Italija)
Jankovits, László (Pečuh, Mađarska)
Jerkov, Janja (Rim, Italija)
Jovanović, Neven (Zagreb)
Jozić, Branko (Split)
Juez Gálvez, Francisco Javier (Madrid, Španjolska)
Jurišić, Hrvatin Gabrijel (Sinj)
Kapetanović, Amir (Zagreb)
Kasza, Péter (Segedin, Mađarska)
Kolenić, Ljiljana (Osijek)
Kolumbić, Nikica (Zadar)
Korade, Mijo (Zagreb)
Košuta, Leo (Pariz, Francuska)
Kovačić, Slavko (Split)
Krasić, Stjepan (Rim, Italija)
Krolo, Petar (Split)
Kryska, Małgorzata (Varšava, Poljska)
Kurelac, Iva (Zagreb)
Leschinkohl, Franz (Mainz, Njemačka)
Lipovčan, Srećko (Zagreb)
Lőkös, István (Debrecen, Mađarska)
Lončar, Milenko (Zadar)
López-Gay, Jesús (Rim, Italija)
Lučić, Antun (Mostar, BiH)
Lučin, Bratislav (Split)
Lukač, Stjepan (Budimpešta, Mađarska)
Lukežić, Irvin (Rijeka)
Lukšić, Branimir (Split)
Lupić, Ivan (Zagreb)
Malić, Dragica (Zagreb)
Malinar, Smiljka (Zagreb)
Margetić, Lujo (Rijeka)
Marijanović, Stanislav (Osijek)
Maroević, Tonko (Zagreb)
Martinović, Ivica (Zagreb)
Mascioni, Grytzko (Dubrovnik)
Matanić, Atanazije (Zadar)
Matasović, Maja (Zagreb)
Matičević, Ivica (Zagreb)
Mecky Zaragoza, Gabrijela (Toronto, Kanada)
Mihanović-Salopek, Hrvojka (Zagreb)
Mikulić-Kovačević, Anita (Toronto, Kanada)
Milošević, Miloš (Kotor, Crna Gora)
Moguš, Milan (Zagreb)
Morabito, Rosanna (Monterotondo, Italija)
Mrdeža Antonina, Divna (Zadar)
Mrkonjić, Tomislav (Rim, Italija)
Muljačić, Žarko (Zagreb)
Novaković, Darko (Zagreb)
Oreški, Ana (Zagreb)
Padovese, Luigi (Rim, Italija)
Palameta, Miroslav (Città del Vaticano, Italija; Split)
Palotás, György (Segedin, Mađarska)
Paljetak, Luko (Dubrovnik)
Pandžić, Zvonko (Würzburg, Njemačka)
Parlov, Mladen (Split)
Pavešković, Antun (Zagreb)
Pavličić, Pavao (Zagreb)
Pavlović, Cvijeta (Zagreb)
Perić, Olga (Zagreb)
Perić, Ratko (Rim, Italija)
Perić Gavrančić, Sanja (Zagreb)
Perillo, Francesco S. (Bari, Italija)
Perković, Ozana (Split)
Petrić, Nikša (Hvar)
Plejić Poje, Lahorka (Zagreb)
Poupard, Paul, kard. (Città del Vaticano)
Posavac, Zlatko (Zagreb)
Posset, Franz (Beaver Dam, Wisconsin, SAD)
Potthoff, Wilfried (Bonn, Njemačka)
Pšihistal, Ružica (Osijek)
Radić, Teo (Zagreb)
Leo Rafolt (Zagreb)
Ramminger, Johann (München, Njemačka)
Rezar, Vlado (Zagreb)
Runje, Petar (Krk)
Sanader, Ivo (Zagreb)
Schellenberg, Renata (Toronto, Kanada)
Seferović, Relja (Dubrovnik)
Skolimowska, Anna (Varšava)
Soldo, Josip Ante (Sinj)
Sorić, Diana (Zadar)
Sörös, Erzsébet Borbála (Dunaújváros)
Stamać, Ante (Zagreb)
Stepanić, Gorana (Zagreb)
Stolac, Diana (Rijeka)
Šarić, Filip (Zagreb)
Šimundža, Drago (Split)
Šipoš, Jan (Zagreb)
Škarić, Ivan (Split)
Šoštarić, Petra (Zagreb)
Špikić, Marko (Zagreb)
Špoljarić, Luka (Budimpešta, Mađarska; Karlovac, Zagreb)
Šteko, Miljenko (Zagreb)
Štrkalj, Despot Kristina (Zagreb)
Šundalić, Zlata (Osijek)
Talan, Nikica (Zagreb)
Tatarin, Milovan (Osijek)
Temčinas, Sergejus (Vilnius, Litva)
Tomasović, Mirko (Zagreb)
Tvrtković, Tamara (Zagreb)
Vončina, Josip (Zagreb)
Vratović, Vladimir (Zagreb)
Vrljić, Stojan (Mostar)
Vulić, Sanja (Zagreb)
Zlatar, Andrea (Zagreb)
Žugić, Anamarija (Zagreb)

3. MD_2013_Jankovits-Cooper

Dio sudionika znanstvenog skupa 2013: László Jankovits, Bratislav Lučin, Henry R. Cooper, Jr.

1996Dio sudionika znanstvenog skupa 1996: Darko Novaković, Anton Benvin, Ivo Frangeš, Bratislav Lučin, Branimir Glavičić, Mirko Tomasović, Lahorka Plejić, István Lőkös

 2001     1998_3
Mirko Tomasović, Fedora Ferluga Petronio            Franz Leschinkohl
Luciana Borsetto                                                        Mirko Tomasović

2007       2009
     Vinko Grubišić i Ruggero Cattaneo          Elisabeth von Erdmann

Izlaganja sa znanstvenih skupova objavljuju se u godišnjaku Colloquia Maruliana. Dosad objavljena 24 sveska obuhvaćaju ukupno 7639 stranica, na kojima su tiskana 544 priloga: 354 znanstvena i stručna rada, 59 Marulićevih tekstova i tekstova drugih autora (kritička izdanja, prijevodi), 131 prilog drugih vrsta (kroničarski zapisi, bibliografije, recenzije, nekrolozi i dr.).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA                      Drago Šimundža, Darko Novaković i Bratislav Lučin

Svi dosad objavljeni brojevi Colloquia Maruliana dostupni su na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske Hrčak.

Oglasi